Kontakt

Korešpondenčná adresa:
PROVYS spol. s r.o.
Janka Jesenského 707/6
962 63 Pliešovce

IČO: 36 631 183
DIČ: 2021890750
IČ DPH: SK2021890750

Oddelenie rádiokomunikácií a zabezpečovacích systémov:
0903 729 186, provys@provys.sk

Oddelenie osobnej a nákladnej dopravy:
0907 481 203, doprava@provys.sk