Služby

Spoločnosť Provys automaticky pred realizáciou zákazky vybavuje pre zákazníka všetky potrebné povolenia a náležitosti pre prevádzkovanie rádiovej siete. Samozrejmosťou je zaškolenie pracovníkov na obsluhu nového technologického zariadenia.

Projektové práce:

  • k prideleniu prevádzkovej frekvencie
  • jednanie s Regulačným úradom k vydaniu Povolenia na zriadenie a prevádzkovanie rádiových zariadení
  • spracovanie projektu rádiovej siete podľa zákona o elektronických komunikáciách ako podkladu pre vydanie Rozhodnutia na prevádzku rádiovej siete
  • práce súvisiace s pridelením prevádzkovej frekvencie a s vydaním Rozhodnutia na prevádzku rádiovej siete.

Štandardne zabezpečujeme servis do 2 dní od nahlásenia poruchy. V prípade potreby je možné dohodnúť iné záručné podmienky. Pozáručný servis garantujeme po dobu min. 8 rokov. Podmienky pozáručného servisu navrhujeme riešiť uzavretím servisnej zmluvy.

V súčasnosti tiež zabezpečujeme servis starších modelov rádiových zariadení, od výrobcov Motorola, Maxon a Kenwood z dôvodu zabezpečenia náhradných dielov, vrátane možnosti preprogramovania zariadení podľa súčasných požiadaviek.